Co powinien zawierać dokument akcji?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem i nie są poradą inwestycyjną. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Wiele osób zastanawia się nad inwestowaniem w akcje. Trzeba przyznać, że ich rodzajów jest naprawdę sporo. Ale nadal inwestowanie uznawane jest za bardzo ryzykowne. Dziś przedstawimy Wam, co powinien zawierać dokument akcji, ale też różne rodzaje tych papierów wartościowych.

Co powinien zawierać dokument akcji?

Akcje to nic innego jak papiery wartościowe, które łączą w sobie prawo o charakterze majątkowym praz niemajątkowym. Niejako są ucieleśnieniem prawa, choćby do uczestnictwa czy głosowania w walnym zgromadzeniu, ale też żądania wypłaty dywidendy. Mogą też wiązać się z konkretnymi obowiązkami, choćby takimi dotyczącymi dopłaty do świadczeń niepieniężnych w spółce akcyjnej jej wspólnika. Każdy dokument akcji powinien zawierać dane takie jak: adres spółki, siedziba, ale też nazwę firmy. Musi również zawierać informacje, do których zalicza się oznaczenie sądu rejonowego oraz numer, pod którym spółka wpisana jest do rejestru. Kolejnymi ważnymi danymi jest wartość nominalna, seria, rodzaj oraz numer akcji, a także uprawnienia jakie wynikają z posiadania tych papierów wartościowych. W dokumencie mogą znajdować się też ograniczenia co do rozporządzania akcjami. Dokument powinien być opatrzony pieczątką spółki oraz podpisem całego zarządu, przy czym sam podpis może być mechanicznie odtwarzany. Jeżeli na tym papierze wartościowym nie będą znajdowały się wyżej wymienione informacje, to uznaje się go za nieważny z mocy prawa. Statut spółki może przewidywać dodatkowe wymogi co do treści czy formy akcji. Może to być konieczność wkładu pieniężnego czy też niepieniężnego.

Rodzaje akcji – imienne i na okaziciela

Akcje imienne są to akcje, które zawierają imię i nazwisko właściciela, jeżeli jest on osobą prywatną. Właścicielem może być też osoba prawna czy też firma. Wtedy będą zawierać jej nazwę. Na tych papierach wartościowych powinna być wskazana również wysokość dokonanej wpłaty. Tego typu akcje online można sprzedać i wtedy stają się akcjami na okaziciela. Do akcji imiennych zawsze zalicza się akcje aportowe, czyli takie, które uzyskane są za wkłady niepieniężne, natomiast akcje na okaziciela są bezosobowe. Każdy kto posiada dokument akcji może być uznawany za akcjonariusza. Co ważne można je bardzo łatwo zbyć i nie trzeba do tego celu tworzyć dodatkowej umowy. Wystarczy tylko przenieść własność. Na uwagę zasługują też akcje gratisowe, które wydawane są przez spółkę w momencie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Może być on pokrywany z funduszu zapasowego bądź rezerwowego. Otrzymując te akcje akcjonariusze zyskują prawo do dywidendy. Tego typu papiery własnościowe mogą być przedmiotem współwłasności.

Czym są akcje winkulowane?

Ciekawym wyborem są też akcje winkulowane. Charakteryzują się tym, że akcjonariusze nie mogą ich sprzedawać, ale ten okres wynosi maksymalnie 5 lat. Liczy się go od chwili podpisania umowy między akcjonariuszem a spółką. Jeżeli akcjonariusz mimo wszystko podejmie decyzję o zbyciu ich, to może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, którą będzie wypłacenie odszkodowania względem samej spółki. Pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego jak pewne inwestycje. Jeżeli więc decydujecie się na zakup akcji, to warto zdawać sobie sprawę, że ryzyko jest naprawdę spore. Inwestowanie w akcje polecane jest raczej dla doświadczonych graczy.

Powiązane wpisy

Pozostaw komentarz

5 × 5 =